راه های طبیعی برای تمیز نگه داشتن دندان های سگ

راه های طبیعی برای تمیز نگه داشتن دندان های سگ

Share this post

راه های طبیعی برای تمیز نگه داشتن دندان های سگ

مسواک زدن دندان سگ در صورتی که با شما همکاری نکند می تواند به یك چالش تبدیل شود. هم چنین بعضی از افراد در مورد روش های پاکسازی دندان که به کمك بیهوشی انجام می گیرد، تردید دارند. با این حساب آیا راه های طبیعی و آسان دیگری برای تمیز نگه داشتن دندان های سگ ها وجود دارد؟ بله گزینه های عالی، موثر و طبیعی زیادی برای تمیز و سالم نگه داشتن آنها در دسترس است.

آنزیم ها :

برای برخی از بیماران که شرایط قلبی پیشرفته دارند، جرم زدایی تحت بیهوشــی غیرممکن اســت. پیشنهاد می شود به عنوان جایگزین از یک آنزیم هضم کننده ارزان قیمت به نام پرونزیم استفاده شود که بعضا در کلینیک ها و پت شــاپ ها موجود است و تمامی رسوب های دندان را به طور موثری هضم می کند. این آنزیم به شکل بسیار موثری جرم ها را کنترل کرده و از بین می برد. خمیر دندان های مخصوص سگ، با آنزیم هایی که در خود دارند، با از بین بردن باکتری ها، به حذف جرم ها نیز کمک می کنند. در صورتیکه سگ شما در مقابل مسواک زدن از خود مقاومت نشان می دهد، این مورد برای شما کاربردی ندارد. اما اگر می توانید، و حیوان به شما اجازه چنین کاری را می دهد، پیشنهاد می شود از محصولات مرغوبی استفاده کنید که جرم ها را هضم کرده و از بین می برند.

راه های طبیعی برای تمیز نگه داشتن دندان های سگ

عصــاره هــای  گیاهی :

ترکیب عصاره ی هســته انگــور، عصــاره ی گریپ فروت، روغن آویشن، روغن چریش و روغن نعناع برای پیشــگیری و نیــز از بین بردن جــرم و التیام لثه ها بسیار موثر عمل می کند. کار کردن با این محصول که در قالب یک اسپری و یک ژل وارد بازار شده، بسیار راحت بوده که این خود مزیت بزرگی به حساب می آید. ترکیبات حاوی عصاره های نعناع و گل رز هم یکی دیگر از محصولات بسیار کارآمد برای از بین بردن جرم و حمایت از بهداشت دهان و دندان است. این محصول بعنوان اسپری نیز برای استفاده آسان تر موجود است .

همیوپاتی :

اگر فکر می کنید تشــکیل جرم در دندان سگ شما بیش از حد معمول صورت می گیــرد، نوعی درمان هومیوپاتی به نــام فراگاریا می تواند موثر باشــد .با تهیه fragaria 6x بــه مــدت یکماه، روزی یــک یا دو قــرص به حیــوان بدهیــد. داروهــای هومیوپاتی در اصل با تحریک سیستم ایمنی به درمان کمک می کنند بنابراین مصرف یک یا دو قرص برای هر سگ با هر اندازه ای کافی خواهد بود.

راه های طبیعی برای تمیز نگه داشتن دندان های سگ

استخوان خام :

استخوان های خام نه تنها خوشمزه هســتند و جویدن آنهــا نیز نوعی تفریح اســت، بلکه روند فشــار روی آنهــا عــلاوه بر تحریک لثه ها، استخوان فک را هم بــا تمرین، مســتحکم تر کرده و جرم هــا را نیز از دندان پاک می کند. یک اســتخوان خام مناسب، فراهم کننده ی ساعت ها ســرگرمی و لــذت برای سگ شــما و تضمین کننده ســلامت دندانی آن است. این مورد، به عنــوان جایگزینی برای مســواک است و شــاید بهتر از جرم گیری دندان برای ســگ های شما کاربرد داشته باشد. با این حال باید مطمئن باشید که اســتخوان مناســبی را برای او انتخاب کرده اید.

قلــم ران و دســت گاو که بلــع یا خرد شدن آن عملاً غیرممکن است گزینه بسیار مناسبی خواهد بود. شما باید مراقب باشید و از کوچکتر نشــدن اســتخوان اطمینان پیــدا کنید و اگر چنین اتفاقی افتاد آن را با نمونه جدید جایگزین کنید. در نظر داشته باشید که استخوان نامناســب می تواند از خود، مشــکلات متنوعــی ازجمله برخی حالات ناخوشایند ( گیر کردن بین دندان ها ) و مشــکلات جدی دیگر( مثل ساکن شدن در معده یا سوراخ کردن دیواره ی روده ها ) برجای گذارد.

خطرناک ترین موارد، استخوان های مرغ یا بوقلمون و حتی اســتخوان های کوچک جدا شده از گوشت بره، گوساله و گاو هستند که ممکن است خرد و یا بلع شوند. به هرحال زمانی که به سگتان استخوان مناسب می دهید، می توانید با آســودگی خاطر، از این حقیقت که دندان و لثه اش ســالم تر خواهند شد لذت ببرید.

راه های طبیعی برای تمیز نگه داشتن دندان های سگ

دانســتن این نکته که می توانید به آسانی، بهداشــت دهان و دندان سگ خود را که برای مســواک زدن با شما همکاری نمی کنــد و یا بردن او جهت روندهای درمانــی دندانی مکرر، تجربه کنید، لذت بخش نیست ؟

غذاهای خشک تجاری و بیسکویت ها دندان را تمیز نمی کنند. همه مــا قربانی تبلیغات شــده ایم. سال هاســت که بســیاری از غذاهای خشک تجاری سوپرمارکتی و بی کیفیت معروف و بیسکویت ها که اساسا خشک و به شکل تنقلات استخوان مانند ارایه می شــوند بعنوان محصــول موثر در تمیز کردن دندان های سگ به فروش می رسند که اساســا بنا بر ماهیت آنها نمی توانند موثر باشند. با تمام احترام به این شــرکت ها اما در حقیقت این ادعا بسان نخ دندان کشیدن با چیپس سیب زمینی است. اگــر به دنبال ســلامتی دندان های سگ خود هســتید، به این محصولات هیچگاه به چشم محصول کارآمد نگاه نکنید.
راه های طبیعی برای تمیز نگه داشتن دندان های سگ

 

منبع : ماهنامه نسخه حیوانات

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *