رمزگشایی از زبان بدن گربه ها

رمز-گشایی-از-زبان-بدن-گربه-ها-1

Share this post

رمزگشایی از زبان بدن گربه ها

حالات گوش

ممکن است برای شما مشکل باشد تا باور کنید که گوش های گربه دارای عضلات متعددی است که آنها را قادر می ســازد تا به طور تقریبی حدود 180 درجه رو به جلو، عقب، بــالا و پایین قابل چرخش باشند و از سویی دیگر این چرخش رادار مانند گوش ها، فقط به منظور اسکن و دریافت صداها نباشد!
گوش و دم گربه ها از مهمترین بخش های دخیل در زبان بــدن آنها (Cat Body Language)می باشد و شما با دانستن و تغییر هرچه بهتر حالت این دوعضو به راحتی می توانید از خلق و خوی گربه خود در آن لحظه مطلع شوید.

گربه آرام: به طور معمول، گوش های گربه ای که در وضعیت آرامش قرار دارد، کمی به سمت جانب و کمی به ســمت جلو متمایل اســت. این وضعیت، بیانگر احساس و خوشی در گربه است و در عین حال باید بدانید هیچگونه حالت تهاجمی و یا ترسی در او وجود ندارد.
گربه هوشیار و علاقمند: هنگامی که گربه شــما هوشیار است ، به طور حتم چیزی توجه و علاقه او را به ســمت خود، جلب کرده است، حالت گوش هــای او، رو بــه جلو و کمی کشیده شــده به سمت بالا می باشــد. در این حالت او مــی خواهد با گوش های برافراشته شده اش رو به بالا، به شما خوشامد گویی کند و به طور دوســتانه با شما، ارتباط برقرار کند.

گربه عصبی: اگر گربه شــما سعی دارد که گوش هــای خود را به ســمت یکدیگر جمع کند، مطمئن باشید که او آشــفته و عصبانی است و این موضوع برای شــما می تواند نشانه ای باشد که وی نیاز دارد تا دوباره بــه او اطمینان داده و گربه خود را با در آغوش گرفتن،مورد توجه و محبت خود قرار دهید. البته اگر این حالت به طور مداوم و مزمن در گربه شــما ادامه یافت، حتما به دکتر دامپزشک مراجعه نمایید.

عالئم پرخاشگری در گربه ها
هنگامــی که گوش های گربه در حال حرکت از وضعیت رو بــه جلو به وضعیت رو به عقب، در حال تغییر اســت، باید اظهار داشت که وی دارای حالت پرخاشگری است.
زمانیکه گوش گربه از وضعیت عادی خود که رو به بالا می باشد به وضعیت کاملا افقی، تغییر جهت می دهد باید دانست که او دچار ترسی مضاعف، ناراحتی و یا حالت تسلیم شده اســت و این نشانه ای است برای شما تا او را تنها بگذارید! اگر این جهت گیری گوش به صورت افقی ادامه پیدا کرد لازمست گربه را به منظور بررسی بیشتر از لحاظ ابتلا به عفونت و یا انگل های گوش، نزد دکتر دامپزشک ببرید.

گربه با حالت تهاجمی و حمله: وقتی گوش های گربه در مقابل سر او با حالتی صاف قرار گرفته، باید بدانید که گربه شــما وحشت زده است و حتی ممکن اســت حمله کند! گربه ها به طور غریزی در حالت حمله، گوش خود را نســبت به سرشــان به صورت مســطح قرار می دهند تا در هنگام مبارزه گوش هایشان ، از چنگال و دندان طرف مقابل ایمن نگه داشــته شوند. گوش ها در وضعیتی که رو به عقب قرار دارند (حالتی مابین و ضعیت هوشیار و تدافعی(، بیانگر این موضوع می تواند باشد که در این شرایط ممکن است گربه حمله کند.

دانستن زمانی که حمله گربه محتمل است، می تواند سبب حفظ شــما از هرگونه آسیب احتمالی گردد. هنگامیکه گوش های گربه رو به عقب بر می گــردد (علامت ثابت در زمان حمله گربه ها) ، هرگز سعی نکنید به گربه دست بزنید و یا او را بلند کنید زیرا در این هنگام به احتمال بســیار زیاد مورد گاز گرفتگی و یا پنجه کشیدن گربه، قرار خواهید گرفت و حتی در صورت وارد شدن آسیب های بسیار جدی، ممکن است مجبور شوید تا راهی بیمارستان بشوید!

گربــه ی دمدمــی مــزاج: وضعیت گوش در چنین گربه هایی این گونه اســت که هر یک از گوش ها قادر به حرکت مستقل از یکدیگر هستند. هنگامیکه جهت گیری هر یک از گوش ها، به سمتی متفــاوت از گوش دیگر باشــد، گربه دقیقا مطمئن نیست که چگونه پاسخ خواهد داد! و به احتمال زیاد برای اینکه تصمیم بگیرد که چگونه پاسخ دهد، کمی عقب نشــینی خواهد کرد و در حین عقب نشینی ، گوش هایش نیز برای تغییر محرک، تغییــر جهت خواهند داد، تــا گربه نهایتا ببیند چــه واکنشــی باید انجام دهد.

دکتر پریسا کیانی امین ، دکتر پدرام مرکب ساز

منبع: ماهنامه نسخه حیوانات

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *