رمز گشایی از زبان بدن گربه ها (قسمت دوم)

رمز-گشایی-از-زبان-بدن-گربه-ها-قسمت-2

Share this post

رمز گشایی از زبان بدن گربه ها (قسمت دوم)

ممکن است برای شما مشکل باشد تا باور کنیــد که گوش های گربــه دارای عضلات متعددی اســت که آنها را قادر می سازد تا به طور تقریبی حدود 180 درجه رو به جلو،عقب، بالا و پایین قابل چرخش باشــند و از ســویی دیگر این چرخش رادار مانند گوش ها، فقط به منظور اســکن و دریافت صداها نباشد!

گوش و دم گربه هــا از مهم ترین بخش های دخیل در زبان بــدن آنها (Cat Body Language)می باشــد و شــما با دانستن هرچه بهتر حالات این دو عضو به راحتی می توانید از خلق و خوی گربه خود در آن لحظه آگاهی کسب کنید.

 تغییر حالت دم در گربه

دم گربه اندامی اســت که با آن به خوبی می تواند وضعیت احساســی خود را اعم از شادی و رضایت و یا پرخاشگری به سایرین نشــان دهد. یکــی ار ابتدایی ترین حرکات دم در گربه هــا، تکان دادن آن رو به جلو و عقب با حالتی شبیه به ضربات تازیانه است کــه گاهی به دلیل این حرکــت، دم  را”دم شمشیر” می نامند، باید اظهار داشت که در واقع تفاوتی ندارد که گربه خانگی شما باشد که خود را برای شکار موش، آماده می کند یا یک گربه وحشی است که سعی می کند حیوان دیگری را بترساند، هر دوی آنها برای اینکه بتوانند طعمه ی خود را مورد شکار قرار دهند سعی می کنند تا طعمه را ترغیب به تکان خوردن کنند، در این حالت دم خود را با حالت ضربات تازیانه حرکت خواهند داد و این کار نقطه آغازین برای شروع حمله است.رمز گشایی از زبان بدن حیوانات

بهتر است هنگامی که دم گربه را در چنین وضعیتی مشــاهده می کنید، به گربه خود دست نزنید، زیرا که ممکن است شما مورد هدف حمله وی واقع شوید! همچنین هنگامی که دم گربه در وضعیت پرخاشگرانه قرار می گیرد، بهتر است زیاد سر به سر او نگذارید. در وضعیت پرخاشگرانه و تدافعی، جهت کلی دم، رو به پایین می باشد، فقط نوک آن کمی به ســمت بالا انحنا پیدا می کند. چنین وضعیتی  بیانگر این اســت که چیزی توجه گربه را به سمت خود جلب کرده است و حالت او بسیار عصبی و تدافعی است و نسبت به محیط اطرافش نیز مطمئن نیست. پس اگر شما سعی کنید که او را در دست بگیرید، به طور حتم مورد حمله وی قرار خواهید گرفت.

وقتی که گربه ها خوشــحال هستند، دم خود را به سمت بالا و افراشته نگه می دارند. اگر زمانیکه وارد منزل می شوید، گربه شما در حالیکه دم به حالت افراشته خود را برای شــما تکان می دهد و به استقبال شما آمد، در حقیقت او می خواهد به شما بگوید که از دیدن شما بسیار خوشحال است. بهتر است شــما نیز با محبت پاسخ این استقبال گرم وی را بدهید. دانستن زبان بدن گربه، بسیار جالــب و در عین حال در شــرایطی خاص ( اعــم از آوردن گربــه ای جدید به منزل و …) بســیار کمک کننده و ضروری است. در ادامه به طور اختصار تغییر سایر حالات دم را در گربــه ها به همراه شــکل، در تصویر مشاهده می نمایید.

دکتر پریسا کیانی امین،دکتر پدرام مرکب ساز/ کلینیک پروشات

منبع : مجله نسخه حیوانات

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *