بدون عنوان

AMERICAN WATER SPANIEL

سگ نژاد “امریکن واتر اسپنیل” ، سگ رسمی دولت ویسکانسین ، یک نژاد نادر است. یک سگ دو منظوره ، با شرافت و با توانایی بازیابی بالا میباشد. واتر اسپنیل با پوشش دولایه و مقاوم در آب یک شناگر ماهر است. پوشش منحصر به فرد این نژاد می تواند به رنگ قرمز جگری ، قهوه ای یا شکلاتی تیره و با حالتی تقریبا فر می باشد.

اندازه جثه
میزان انرژی