گربه

جانوران ایرانی در حال انقراض ( قسمت اول )

انســان با دخالت در چرخــه طبیعت روند انقراض بســیاری از گونه های طبیعی را تسریع  کرده است. هر کدام از ما چه سهمی در ایــن انقراض داریــم؟ و چه گونه هایی در ایــران در معرض انقراض هســتند؟ دلایــل زیادی برای انقــراض جانداران وجود دارد و ایــن به دلیل گوناگونی انواع بی شــمار جانداران اســت. ســاده ترین دلیل انقراض یک گونه از دست دادن توانایی زایش آن و یا ناتوانی در رفتن به شــرایط بهتر زیست محیطی است. از جمله دلایلی [...]

آیا سگ یا گربه شما کلسیم کافی دریافت می کند؟

رژیم های غذایی خانگی در بین بسیاری از دارندگان حیوانات خانگی محبوب است. اما زمانی که درحال تهیه منوی غذایی سگ یا گربه خود هستید، باید مطمئن شوید که او تمامی مواد غذایی مورد نیاز را به نسبت مناسب و کافی دریافت می کند. یکی از این مواد مغذی مهم کلســیم است.بدن حیوان خانگی شما به تنهایی نمی تواند نسبت مناسب کلسیم به فسفر را حفظ کند. بنابراین دانستن اینکه چرا کلسیم باید به رژیم غذایی خانگی اضافه شود [...]

چه بیماری هایی را می توانم از گربه ام بگیرم ؟

بیماری مشترک چیست ؟ درحالی که بســیاری از بیماری های عفونی گربه ســانان فقط گربه، و اکثر بیماری های عفونی انســان ها، فقط انسان را درگیر می کند، دانستن این نکته که برخی از این بیماری ها قابلیت انتقال بین انسان و گربه را دارند، حایز اهمیت است. احتمال انتقال بیماری به شــما از انسان های بیمار، بیشتر از این احتمال است که از طریق گربه به شما سرایت شــود. با این حال اقدامات احتیاطی ســاده و بهداشتی مناسب، نظیر [...]

فاکتور های موثر در بروز درماتیت در حیوانات خانگی

سگ ها و گربه ها به دلایل متعددی از جمله آلرژی ، کک ، کنه ، جرب و عفونت های باکتریایی یا قارچی می توانند دچار درماتیت و یا التهاب و بثورات پوستی گردند. آلرژی یکی از شایع ترین علل درماتیت یا راش های پوستی است. آلرژی فصلی استنشاقی، آتوپی ( Atopy )نامیده می شود و با علائمی هم چون قرمزی و خارش در نواحی پنجه ها ، صورت ، زیر بغل و کشاله ران همراه است. آلرژی غذایی [...]

هیمالین ، شیرین و آرام

گربه نژاد هیمالین (یا هیمالیایی) که به آن هیمی هم گفته می شــود، یك گربه پرشــین، در لباس گربه سیامی است و گربه ای مهربان و باهوش است. برخلاف نژادهای والدش؛ یعنی پرشین و سیامی، که نژادهای طبیعی در نظر گرفته می شوند و با مداخله ژنتیکی انسان به وجود نیامده اند، این گربه نژادی طبیعی نبوده و از آمیزش گربه پرشین با گربه سیامی به وجود آمده تا نقاط رنگی و چشم های آبی سیامی را به ارث [...]

جانوران ایرانی در حال انقراض ( قسمت دوم )

پلنگ ایرانی ( خطر انقراض ) : هنگامی که نام پلنگ ایران برده می شود (Leopard-Persian) منظور زیرگونه saxicolor Panthera pardus است.اعتبار این زیرگونه در ســال های اخیر تایید شــده اســت. اعضای این زیرگونه عمدتاً در ایران به سر می برند امــا در کپه داغ و ترکمنســتان ، قفقاز ، تاجیکستان ، ازبکستان ، ارمنستان ، بخشی از ترکیه ، افغانستان و شاید کردستان عراق نیز حضور دارند. البته دامنه پراکنش کامل آن را به طور دقیق نمی دانیم زیرا [...]

راه حلی طبيعی برای اضطراب جدایی

صد سال پيش، بيشتر سگ ها گله ای زندگی می‌كردند، شكار می شدند، نگهبانی می دادند، كشــته می شدند يا بيشتر روز در زنجير به سر می بردند، سپس قبل از پايان روز غذای كمی به عنوان شام می خوردند، و محل خوابشان يا بيرون از خانه بود يا در هوای سرد در لانه ای و در كنار بقيه سگ ها می خوابيدند. آنها به ندرت دامپزشكي را به چشم می ديدند و اغلب حتی داخل خانه را هم [...]

درک برچسب مواد غذایی حیوانات خانگی

درست مانند مواد غذايی انسان ها، مــواد غذايی حيوانات خانگی نيز باید دارای بســته بندی مناســب و درج مشخصات کامل به بازار عرضه شود. مشــخصات باید به طور خاص نشان دهنده نام برند محصول باشد، حيوانی كه محصــول برايش توليد شــده را مشخص كند، وزن خالص محصول را نشــان دهد و آدرس توليد كننده آن بر روی آن درج شده باشد. برخالف مواد غذايي انسان، بسياری از غذاهای حيوانات خانگی، تنها منبع غذايی آنها هستند. اين مواد غذايی اغلب پس [...]

تشویق کردن گربه ها به فعالیت

  درک نیازهای روزانه گربه شما گربه ها به همراه یک رژیم مغذی، برای سالم ماندن و حفظ وزن ایده آل، نیاز به ورزش روزانه دارند. چاقی در گربه ها یک بیماری جدی بوده و می تواند منجر به مجموعه ای از مشکلات شامل: فشار خون بالا، استئوآرتریت، دیابت و کاهش طول عمر می شود. و امّا چاقی از کجا آغاز می شود؟ در ادامه نکاتی برای کمک به درک فعالیت های روزانه گربه شما و چگونگی ترغیب او به ورزش منظم [...]

رمز گشایی از زبان بدن گربه ها (قسمت دوم)

ممکن است برای شما مشکل باشد تا باور کنیــد که گوش های گربــه دارای عضلات متعددی اســت که آنها را قادر می سازد تا به طور تقریبی حدود 180 درجه رو به جلو،عقب، بالا و پایین قابل چرخش باشــند و از ســویی دیگر این چرخش رادار مانند گوش ها، فقط به منظور اســکن و دریافت صداها نباشد! گوش و دم گربه هــا از مهم ترین بخش های دخیل در زبان بــدن آنها (Cat Body Language)می باشــد و شــما با دانستن [...]