سگ

جانوران ایرانی در حال انقراض ( قسمت اول )

انســان با دخالت در چرخــه طبیعت روند انقراض بســیاری از گونه های طبیعی را تسریع  کرده است. هر کدام از ما چه سهمی در ایــن انقراض داریــم؟ و چه گونه هایی در ایــران در معرض انقراض هســتند؟ دلایــل زیادی برای انقــراض جانداران وجود دارد و ایــن به دلیل گوناگونی انواع بی شــمار جانداران اســت. ســاده ترین دلیل انقراض یک گونه از دست دادن توانایی زایش آن و یا ناتوانی در رفتن به شــرایط بهتر زیست محیطی است. از جمله دلایلی [...]

زبان رمز آلود سگ ها

سگ ها دارای زبان مخفی پرباری هســتند که به تازگی درحال اکتشاف است. نتایج پژوهش ها نشان می دهد که چقدر ســگ ها باور نکردنی هستند. نحوه تکان دادن دم، بو کردن یك جســم و یا بازی با اســباب بازی به حالات عاطفی او وابسته است. حالت  lateral bias ( تمایل به یك طرف ) زمانی دیده می شود که یك حیوان یا انسان یك طرف از بدن را نسبت به طرف دیگر ترجیح می دهد که خواستگاه آن، [...]

راه های طبیعی برای تمیز نگه داشتن دندان های سگ

مسواک زدن دندان سگ در صورتی که با شما همکاری نکند می تواند به یك چالش تبدیل شود. هم چنین بعضی از افراد در مورد روش های پاکسازی دندان که به کمك بیهوشی انجام می گیرد، تردید دارند. با این حساب آیا راه های طبیعی و آسان دیگری برای تمیز نگه داشتن دندان های سگ ها وجود دارد؟ بله گزینه های عالی، موثر و طبیعی زیادی برای تمیز و سالم نگه داشتن آنها در دسترس است.آنزیم ها : برای برخی [...]

مراقبت از گوش در سگ ها

هرچند که گوش های سگ ها نیازمند مانیتورینگ منظم برای تمام طول عمر است اما اندکی نگه داری و مراقبت عموماً برای حفظ سلامت و تمیزی آنها کفایت می کند. آناتومی گوش سگ به دلیل ســاختار پیچیده و خمیده گوش، مخفی شــدن و رشد انگل ها، باکتری ها و مخمرها در آنها آسان است و این هم چنین بدان معناست کــه هــر جســم خارجی باقی مانده در کانال گوش باید راه دشواری را برای خروج طی کند. عفونت ها معمــولاً [...]

تولد نوزادی جدید برای صاحبان سگ

چگونه سگ خود را برای آمدن نوزاد جدید آماده کنیم؟ برای پدر و مادر هیچ چیز هیجان انگیزتر از آماده شدن برای تولد کودکشان نیســت. در حالی که شما قبل از به دنیا آمدن فزرندتان مشغول برنامه ریزی برای انتخاب رنگ اتاق و سرگرم تنظیم فهرستی از لوازم مورد نیاز و چگونگی چیدمان آنها در اتاق نوزاد هستید، باید بدانید مرحله خیلی مهمی نیز هست که اصلا جای چشم پوشی ندارد؛ و آن آماده سازی سگ خانواده است.چه زمانی باید [...]

آیا سگ یا گربه شما کلسیم کافی دریافت می کند؟

رژیم های غذایی خانگی در بین بسیاری از دارندگان حیوانات خانگی محبوب است. اما زمانی که درحال تهیه منوی غذایی سگ یا گربه خود هستید، باید مطمئن شوید که او تمامی مواد غذایی مورد نیاز را به نسبت مناسب و کافی دریافت می کند. یکی از این مواد مغذی مهم کلســیم است.بدن حیوان خانگی شما به تنهایی نمی تواند نسبت مناسب کلسیم به فسفر را حفظ کند. بنابراین دانستن اینکه چرا کلسیم باید به رژیم غذایی خانگی اضافه شود [...]

فاکتور های موثر در بروز درماتیت در حیوانات خانگی

سگ ها و گربه ها به دلایل متعددی از جمله آلرژی ، کک ، کنه ، جرب و عفونت های باکتریایی یا قارچی می توانند دچار درماتیت و یا التهاب و بثورات پوستی گردند. آلرژی یکی از شایع ترین علل درماتیت یا راش های پوستی است. آلرژی فصلی استنشاقی، آتوپی ( Atopy )نامیده می شود و با علائمی هم چون قرمزی و خارش در نواحی پنجه ها ، صورت ، زیر بغل و کشاله ران همراه است. آلرژی غذایی [...]

انتخاب بندهای مناسب برای سگ ها

بند یا لیش سگ ( Leashes ) در زبان انگلیسی مترادف های دیگری چــون Lead–Lead line دارد. وســیله ای است طناب مانند که به قلادۀ کمری و یا به صورت مستقیم به دور گردن سگ برای کنترل در زمان راه رفتن متصل می شوند. چگونه برای استفاده روزمره و یا آموزش، بهترین بند را برای سگ خود انتخاب کنیم؟ بندهای ســگ انواع گوناگونی دارد که شــما برای انتخاب بهترین گزینه، ابتــدا باید دربارۀ نوع و کارایی هر بند اطلاع داشته باشید، [...]

راه حلی طبيعی برای اضطراب جدایی

صد سال پيش، بيشتر سگ ها گله ای زندگی می‌كردند، شكار می شدند، نگهبانی می دادند، كشــته می شدند يا بيشتر روز در زنجير به سر می بردند، سپس قبل از پايان روز غذای كمی به عنوان شام می خوردند، و محل خوابشان يا بيرون از خانه بود يا در هوای سرد در لانه ای و در كنار بقيه سگ ها می خوابيدند. آنها به ندرت دامپزشكي را به چشم می ديدند و اغلب حتی داخل خانه را هم [...]

آيا سگ ها تلويزيون تماشا می كنند؟

بســياري از مردم ادعا دارند که سگ آنها تلويزيون تماشا مي‌كند. حتی  DVDهايی نيز برای سرگرم كردن ســگ ها طراحی شده اند. اين ماجراهای ســينمايی اغلب با دوربينی كه تقريبا 70 ســانتی متر از ســطح زمين فاصله دارند، از ديد ســگها به فيلم مبدل می شوند . اين فيلم ها احساسات زيادی از قبيل دويدن در مزرعه همراه با ســگ های ديگر، مسابقه بالا و پايين رفتن از پله ها، همراهی بسيار نزديک با حيوانات مزرعه، دنبال كردن اردک [...]