Tag - انتقال و گسترش بیماري انفولانزای پرندگان

آنچه لازم است در مورد آنفلوانزای پرندگان بدانید!

ویروس هاي آنفلوانزا در خانواده ارتومیکســوویروس قرار دارند. اندازه این ویروس ها 120-80 نانومترو متشکل از 8 قطعه مولکول RNA با آرایش مارپیچي است. دو دسته ترکیب پروتئیني نیز در ساختار این ویروس حضو دارند که شامل پروتئین هاي همراه مولکول RNA  که با نام نوکلئوپروتئین ها شناخته شده و نیز پروتئین هاي ماتریکس که قسمت اول یعني ژنوم را احاطه کرده اند. پروتئین هاي ماتریکس را نیز لایه اي از مولکول هاي لیپید (چربي) متشــکل از برجستگي هاي [...]