Tag - تولد نوزادی جدید برای صاحبان سگ

تولد نوزادی جدید برای صاحبان سگ

تولد نوزادی جدید برای صاحبان سگ

چگونه سگ خود را برای آمدن نوزاد جدید آماده کنیم؟ برای پدر و مادر هیچ چیز هیجان انگیزتر از آماده شدن برای تولد کودکشان نیســت. در حالی که شما قبل از به دنیا آمدن فزرندتان مشغول برنامه ریزی برای انتخاب رنگ اتاق و سرگرم تنظیم فهرستی از لوازم مورد نیاز و چگونگی چیدمان آنها در اتاق نوزاد هستید، باید بدانید مرحله خیلی مهمی نیز هست که اصلا جای چشم پوشی ندارد؛ و آن آماده سازی سگ خانواده است. چه زمانی باید [...]

Read more...