Tag - حالات گربه

رمز-گشایی-از-زبان-بدن-گربه-ها-1

رمزگشایی از زبان بدن گربه ها

حالات گوش ممکن است برای شما مشکل باشد تا باور کنید که گوش های گربه دارای عضلات متعددی است که آنها را قادر می ســازد تا به طور تقریبی حدود 180 درجه رو به جلو، عقب، بــالا و پایین قابل چرخش باشند و از سویی دیگر این چرخش رادار مانند گوش ها، فقط به منظور اسکن و دریافت صداها نباشد! گوش و دم گربه ها از مهمترین بخش های دخیل در زبان بــدن آنها (Cat Body Language)می باشد و شما [...]

Read more...