Tag - ماهی تایگر بارب

تایگر بارب و تکثیر آنها

تایگر بارب و تکثیر آنها

تایگر بارب ها از ماهیــان تخم گذار خانواده ســیپرینیده و همه چیزخــوار ( به خصوص سبزیجات و لوفاک ) هستند. زیستگاه اصلی تایگر بارب ها رودخانه های جنوب شرقی آسیا ( اندونزی، تایلند و سوماترا ) است. آنها حدود 8 سانتی متر رشد می کنند. اسیدیته مناسب آب برای آنها باید بین 6 تا 8، سختی آب  3 تا 15 dH و دمای مطلوب آب 20 تا 26 درجه سانتی گراد باشد. برای نگهــداری از تایگربارب ها می توان از [...]

Read more...