Tag - چگونه سگ خود را برای آمدن نوزاد جدید آماده کنیم

تولد نوزادی جدید برای صاحبان سگ

تولد نوزادی جدید برای صاحبان سگ

چگونه سگ خود را برای آمدن نوزاد جدید آماده کنیم؟ برای پدر و مادر هیچ چیز هیجان انگیزتر از آماده شدن برای تولد کودکشان نیســت. در حالی که شما قبل از به دنیا آمدن فزرندتان مشغول برنامه ریزی برای انتخاب رنگ اتاق و سرگرم تنظیم فهرستی از لوازم مورد نیاز و چگونگی چیدمان آنها در اتاق نوزاد هستید، باید بدانید مرحله خیلی مهمی نیز هست که اصلا جای چشم پوشی ندارد؛ و آن آماده سازی سگ خانواده است. چه زمانی باید [...]

Read more...